Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt of wanneer u bij ons in behandeling bent en waarom we deze gegevens verzamelen.

Handtherapie Zuidwest Drenthe is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Handtherapie Zuidwest Drenthe beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Handtherapie Zuidwest Drenthe is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt, in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens

Handtherapie Zuidwest Drenthe verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding. Daarnaast zijn wij verplicht om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer en nummer van een identiteitskaart te registeren in uw behandeldossier.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts of andere behandelaars) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding. In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij uw gegevens van de verrichte behandeling via een beveiligde verbinding aan uw
zorgverzekeraar.

Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening. Dit valt onder bijzondere persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze eigen dossiervorming. Vanzelfsprekend geven wij uw gegevens nooit door aan derden, behalve wanneer dat nodig is voor de afwikkeling van de behandeling. U kunt hierbij denken aan de eindrapportage richting de verwijzer of overleg met andere behandelaars. Dit gaat altijd in overleg met u.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Handtherapie Zuidwest Drenthe moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake paramedische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bent u bij ons in behandeling dan zijn wij verplicht om uw behandeldossier 15 jaar te bewaren na het afronden van de behandeling.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Handtherapie Zuidwest Drenthe om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij hebben hiervoor passende maatregelen genomen. Onze website heeft een beveiligde verbinding, zodat de contactformulieren beveiligd verzonden worden. Onze e-mailadressen zijn beveiligd, zodat privacy gevoelige informatie beveiligd verzonden kan worden. Onze computers zijn beveiligd en ons administratieprogramma voldoet een hoge certificering wat betreft privacy. Daarnaast zijn al onze medewerkers zich bewust van de privacygevoelige informatie en gaan zij zorgvuldig met deze documentatie om.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om te zorgen dat de website juist functioneert en voor het verzamelen van statistieken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van onze hostingspartij Interwijs B.V. of die van een derde partij b.v. Google.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van technische of functionele cookies is om de website goed te laten functioneren en om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken.
Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) zijn geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar het individu. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Advertentie- en trackingcookies

Wij maken geen gebruik van advertentie- en trackingcookies.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites van derden of tonen informatie van websites van derden die is ingesloten bijvoorbeeld Youtube video’s. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Handtherapie Zuidwest Drenthe. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen: estherdekoning@handenpolscentrumzwd.nll of schriftelijk naar:

Handtherapie Zuidwest Drenthe
t.a.v. Esther de Koning
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel.

Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.